browser warning text

Kuidas lisada või muuta sündmust kultuur.info keskkonnas?

Sündmusinfot saab kultuur.info kalendrisse sisestada:

1. anonüümse veebivormi www.kultuur.info/lisa-syndmus kaudu;

2. registreeritud (kasutajatunnusega) kasutajana;

3. administreerimiskeskkonnas www.kultuur.info/admin.

Registreeritud kasutajaks on võimalik end vormistada kolmel viisil:

1. registreerimislehel www.kultuur.info/register;

2. sidudes enda olemasoleva Facebooki konto kultuur.info lehega;

3. saates sooviavalduse kasutajatunnuse saamiseks meiliaadressile kultuur.info@estinst.ee.

Registreeritud kasutaja saab enda lisatud sündmusinfot ise hallata: avaldada, muuta, kustutada. Samuti saab ta oma kuulutustele soovi korral lisada ingliskeelse ja venekeelse tõlke, et info oleks leitav ka veebikalendri ingliskeelses versioonis culture.ee ja venekeelses versioonis kultuur.info/ru. Sagedasematel infosisestajatel on soovitatav end vormistada registreeritud kasutajaks.

Selleks, et registreeritud kasutaja saaks enda sisestatud sündmusi ka avaldamise järel muuta või täiendada, peab ta olema seotud vastava sündmuse korraldajaga. Kui kasutaja korraldajaga seotud ei ole, saab ta sündmust muuta ja täiendada vaid juhul, kui sündmus pole veel avaldatud või kui avaldatud sündmus muudetakse uuesti mitteavaldatuks.
Korraldajaga seotud registreeritud kasutajale saadab süsteem e-kirja, kui vastava korraldaja sündmusi lisatakse või muudetakse.

Küsimuste korral palume võtta ühendust kultuur.info toimetusega meiliaadressil kultuur.info@estinst.ee.

NB! Et vältida topeldusi, soovitame infosisestajatel esmalt kontrollida, kas sisestatava sündmuse kuulutust pole juba kalendris avaldatud.

SÜNDMUSE NIMI, KOKKUVÕTE, KIRJELDUS
Kokkuvõte – tähtsaim, tähelepanu tõmbavaim info sündmuse kohta, maht kuni 255 tähemärki.
Kirjeldus – täiendav teave: esinejad, kava, taustainfo jne. Piletiinfo jaoks on olemas eraldi lahter.

NB! Sündmuse nimi, kokkuvõte ja kirjeldus on sisestamisel kohustuslikud!

SÜNDMUSE PÕHIPILT
Sündmuse põhipilt kuvandub sündmuste nimekirjas ning sündmuse enda vaates kõige suuremalt. Pildifail peab olema formaadis .jpg, .gif või .png ja suuruses vähemalt 400 x 400 pikslit.

PILDIGA SEOTUD ÕIGUSED
Pildile saab lisada allika/autori/allkirja. See pole kohustuslik. Märge kastis "Õigused kaitstud" jätab pildi autoriõigused lahtrisse "Allikas" sisestatud isikule/organisatsioonile. Jättes märkimata pildi autori/algallika/allkirja, kuvandub kalendri kasutajapoolel hiirega kuulutuse pildile liikudes automaatselt sündmuse korraldaja nimi, s.t, et pildiga seotud õigused omistatakse sündmuse korraldajale. Õiguskaitsemärketa pildid litsentseeritakse Creative Commons litsentsi Attribution Non-Commercial Share Alike alusel – see tähendab, et pilti võivad allikale viidates mitteärilistel eesmärkidel ning samadel tingimustel kasutada ka teised internetikasutajad. Osaliselt piiratud autoriõigustega piltide märgendamine aitab kaasa loomingu vabale levikule. Creative Commonsi litsentside kohta saab lähemat infot veebilehelt creativecommons.org/about/licenses.

SÜNDMUSE KODULEHEKÜLG
Sellesse lahtrisse lisage sündmuse kodulehekülg või veebileht, kust leiab sündmuse kohta enim infot.

PILETIINFO
Piletiost – kui sündmusele müüakse pileteid internetipoes, siis lisage siia otselink sündmuse piletimüügilehele. Kui pileteid müüakse mitmes veebipoes (Piletilevis, Piletimaailmas, Ticketpros, organisatsiooni enda kodulehel), siis lisage kõik otselingid eraldi ridadele.
Piletiinfo – muu teave piletite kohta: hinnad, soodustused, müügikohad jne.

TEEMAD
Mis? – Kirjeldab sündmuse valdkonda. Sündmusele saab valdkonna määrata nii peateema (nt muusika) kui alateema (nt koorimuusika) täpsusega (mõlemad pole kohustuslikud).
Mis tüüpi? – Kirjeldab sündmuse vormi (nt kontsert).
Kellele? – Kirjeldab sündmuse sihtrühma (nt perele).

NB! Igast teemaliigist (Mis? Mis tüüpi? Kellele?) on kohustuslik valida vähemalt üks. Kokku on võimalik valida 8 sündmust iseloomustavat teemat. Teemasid märkides soovitame aimata, mida kalendrikasutajad otsivad, ja mõelda, mille järgi otsides peaks teie sündmus kalendrist leitav olema. Juhime tähelepanu, et peateema järgi otsides otsitakse automaatselt ka antud peateema kõigi alateemade järgi, vastupidine aga ei kehti.

SÜNDMUSE TOIMUMISED

TOIMUMISKOHT
Toimumiskohta on võimalik valida kahel viisil:

1. trükkides toimumiskoha nime otsingukasti. Kui toimumiskoht on süsteemis juba olemas, kuvatakse toimumiskoha nimi rippmenüüs ja soovitud nimele vajutades lisatakse toimumiskoht sündmusele;

2. lisades süsteemi uue toimumiskoha. Kui toimumiskohta süsteemist ei leita, on võimalik sisestada uus toimumiskoht. Toimumiskoha lisamisel on kohustuslik sisestada toimumiskoha nimi, aadress ja valida toimumiskohale teema.

NB! Uue toimumiskoha lisamisel muutute automaatselt toimumiskoha administraatoriks.
NB! Toimumiskoha sidumine teemaga on kohustuslik – kõik toimumiskohad kuvatakse Eesti Kultuuri Teejuhis valitud teemade järgi.

KORRALDAJA
Korraldajat on võimalik valida kahel viisil:

1. trükkides korraldaja nime otsingukasti. Kui korraldaja on süsteemis juba olemas, kuvatakse korraldaja nimi rippmenüüs ja soovitud nimele vajutades lisatakse korraldaja sündmusele;

2. lisades süsteemi uue korraldaja. Kui korraldajat süsteemist ei leita, on võimalik sisestada uus korraldaja. Korraldaja lisamisel on kohustuslik sisestada vähemalt korraldaja eestikeelne nimi, kontaktandmed ja valida korraldajale teema.

NB! Uue korraldaja lisamisel muutute automaatselt korraldaja administraatoriks.
NB! Korraldaja sidumine teemaga on kohustuslik – kõik korraldajad kuvatakse Eesti Kultuuri Teejuhis valitud teemade järgi.

ÜRITUS TOIMUB
Määrab ära, et allpool sisestatavad ajad on need, millal sündmus toimub.

ÜRITUS ERANDLIKULT EI TOIMU
Määrab ära, et allpool sisestatavad ajad on need, millal sündmus ei toimu.

UMBES
Võimaldab esitada kindla kuupäeva ja kellaajata sündmuse, ka kuudevahemiku. Kohustuslik on sisestada nii toimumiskuu alg- kui ka lõppkuupäev ja panna linnuke kasti "Umbes". Kasutajapoolel kuvatakse ainult kuud või kuude vahemikku koos märkega "Toimumisaeg täpsustamisel".

TASUTA TOIMUMINE
Võimaldab märkida toimumise tasuta toimumiseks, muutes sündmuse kasutajapoolel otsitavaks parameetri "Tasuta sündmused" järgi.

KORDUMISED
Võimaldab määrata sündmuse toimumise või mittetoimumise kordumise.

Alguskuupäev – võimaldab sisestada sündmuse alguskuupäeva. Kuupäev tuleb sisestada vormis 2013-02-07 või teha valik kalendrile klõpsates. 
Algusaeg – võimaldab sisestada sündmuse alguskellaaja(d). 
Lõppkuupäev – võimaldab sisestada sündmuse lõppemise kuupäeva. Kuupäev tuleb sisestada vormis 2013-02-07 või teha valik kalendrile klõpsates. 
Lõppaeg – võimaldab sisestada sündmuse lõppemise kellaaja(d). 
Lisa – lisab kogu sisestatud toimumisinfo sündmuse vormi. 
Salvesta ja lisa veel toimumiskohti – võimaldab lisada samale toimumiskohale ja korraldajale uue alguskuupäevaga toimumisaja ja selle sündmuse vormi salvestada. 
Katkesta – kustutab toimumisaegade kohta sisestatud info.

NB! Sündmuse toimumise juures on kohustuslik sisestada sündmuse toimumiskoht, korraldaja ja vähemasti üks sündmuse toimumisaeg ehk "Alguskuupäev" ning vajutada klahvile "Lisa".

SÜNDMUSE ALASÜNDMUSED 
Sündmusele on võimalik lisada alasündmusi, mis on omavahel seotud. Selleks on kaks valikut:

1. valides sündmuse alasündmuse süsteemis olemasolevate sündmuste seast, tuleb sisestada vastava sündmuse nimi otsingukasti. Sündmuse olemasolul pakub süsteem sündmuse välja ning selle sündmusega sidumiseks tuleb vajutada "Lisa";

2. lisades süsteemi uue sündmuse, tuleb vajutada nuppu "Lisa uus alasündmus". Avaneb tavaline sündmuse sisestamise vorm.

Sündmusele on võimalik lisada mitu alasündmust.
Uuele alasündmusele on võimalik lisada omakorda alasündmust.

NB! Sündmus, millele alasündmus on lisatud, kuvandub kasutajapoolel alasündmuse juures raamsündmusena.

SÜNDMUSEGA SEOTUD LINGID
Siia saab lisada sündmusega seotud veebiviiteid: linke artiklitele, esinejate kodulehekülgedele, videotele, profiilidele sotsiaalmeedias jne.
URLi tüübiga saab täpsustada, mis sorti lingiga on tegu.
Kommentaar asendab sündmuse vaates lingi, muutudes hüperlingiks – sellesse lahtrisse võib lisada näiteks artikli pealkirja vms.

SÜNDMUSE PILDID
Siia saab lisada täiendavaid pilte. Neist moodustub sündmuse vaates kasutajapoolel galerii. Igale pildile saab sarnaselt põhipildiga lisada õigused, allika/autori ja allkirja. Pildifailid peavad olema formaadis .jpg, .gif või .png ja suuruses vähemalt 400 x 400 pikslit.


TOIMUMISTE, SÜNDMUSEGA SEOTUD LINKIDE VÕI PILTIDE LISAMINE JA KUSTUTAMINE
Sündmusele saab ankeedis lisada uue toimumise, vajutades alarubriigis "Sündmuse toimumised" klahvile "Lisa uus". Sama toimumiskoha ja korraldajaga sündmusele saab lisada uue alguskuupäevaga toimumise, vajutades olemasoleva toimumise sees klahvile "Salvesta ja lisa", misjärel jäävad toimumiskoha ja korraldaja lahtrid eelnevalt täidetuks ning lisada tuleb vaid uus alguskuupäev (ja kellaaeg, kui see on teada) ning vajutada "Lisa". Kui toimumiskoht, korraldaja ja alguskuupäev on samad, aga soovite lisada erinevaid algusaegu, saab kellaajad sisestada kujul hh:mm, hh:mm, hh:mm üksteise järele. Toimumiste kinnituseks tuleb vajutada klahvile "Lisa". Toimumise kustutamiseks tuleb tegevuste all vajutada "Kustuta".

Sündmusele on ankeedis on ka vaikimisi lahtrid kahe galeriipildi ja lingi lisamiseks. Kui lahtrid on täidetud ja neid on juurde vaja, siis vajutage vastavalt "Lisa veel üks sündmuse link" ja "Lisa veel üks sündmuse pilt" ning süsteem lisab ükshaaval soovitud hulga tühje lahtreid. "Salvesta ja jätka muutmist" nupule vajutades tekib ka võimalus linke/pilte kustutada, tehes vastava märke iga täidetud rea parempoolses tulbas asuvasse kastikesse "Kustutan?" ning vajutades "Salvesta ja jätka muutmist". Ise juurde tekitatud lahtreid saab vajadusel ka vahepealse salvestamiseta kustutada. Lahtri kõige paremas servas küsimuse "Kustutan?" all on ringike, mille sees on rist - sellele klikates lisatud lahter kustutatakse.

ADMINISTREERIMINE
On avaldatud – avaldab sündmuse kultuur.info keskkonnas.

NÄITA SAIDIL
Nupp sisestusvormi lehe paremal üleservas võimaldab näha, kuidas kuvandub sisestatud sündmus kasutajale kalendri avalikus liideses. Sündmuse eelvaadet on võimalik näha pärast sündmuse salvestamist.

SÜNDMUSELE  TÕLKE LISAMINE
Sündmusele saab lisada ingliskeelse tõlke. Selleks sisestage sündmus esmalt eesti keeles ja salvestage see, vajutades nupule "Salvesta ja jätka muutmist". Ingliskeelse tõlke lisamiseks valige ankeedi paremast nurgast rippmenüüst "Vaata või lisa teine keeleversioon" valik "Lisa English versioon".
NB! Jääte sündmuse eestikeelsesse vaatesse. Et ingliskeelset tõlget täiendada, tuleb liikuda administreerimisliideses esilehele, valida "ingliskeelsed sündmused" ning leida esitatud nimekirjast sündmus, mida soovisite muuta. Siin asendage eestikeelne tekst ingliskeelsega ning tõlkige ära ka toimumiskoha-korraldaja nimi (toimumiskoha-korraldaja otsingukasti kõrvale ilmub toimumiskoha-korraldaja nimi, sellele klõpsates on võimalik lisada toimumiskohale-korraldajale ka ingliskeelne nimi).

NB! Kogu sündmuse edukaks salvestamiseks on vajalik täita kõik punase tärniga ja/või punasel taustal esile tõstetud väljad.