browser warning text

Euroopa kultuuripärandi märgise kandjate näitus

Fotonäitus Euroopa kultuuripärandi märgise saanud paikadest ja objektidest.

Eestist on näitusel esindatud Suurgildi hoone ja Tartu Ülikooli ajalooline kompleks.

Kuigi Euroopa Liidul ei ole ühtset kultuuri- ega pärandipoliitikat, on kultuuril, ajalool ja pärandil tähtis roll Euroopa kuvandis. 2013. aastal ellu kutsutud algatuse kaudu valitakse märgise kandjateks objekte, mis iseloomustavad Euroopa ühtsust ja ühiseid väärtusi läbi kultuuripärandi. Tänaseks on välja antud kokku 29 märgist.

Märgisele kandideerides ei ole oluline mitte konkreetse objekti pikk ajalugu ega hoolikas restaureerimistöö, vaid tähtsus Euroopa Liidu ajaloos, kultuuris ja ülesehitamises. Seetõttu on märgise saanud objektid väga erineva iseloomuga. Näiteks on nende hulgas Poola ajaloos olulisel kohal olev Euroopa esimene demokraatlik põhiseadus 1791. aastast. Lähiajalugu esindab märgisekandjate nimistus aga Leedu ilmasõdade vahelise pealinna Kaunase moodne linnaehitus aastatest 1919–1940.

Euroopa kultuuripärandi algatusega on liitunud 24 Euroopa Liidu liikmesriiki: Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Eesti, Kreeka, Luxembourg, Hispaania, Horvaatia, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Holland, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia.

Näituse koostas Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat.

Lisainfo:

Liina Jänes
Kultuuriministeerium
tel +372 628 2381
liina.janes@kul.ee

Vaata veel: