browser warning text

Fondinäitus „Viljandi muuseum 140“

1. juunil 2018 kell 14 avatakse Viljandi Muuseumis väljapanek, millega tähistatakse 140 aasta möödumist Viljandi Muuseumi asutamisest ja näidatakse eriilmelisi museaale pika aja jooksul kogutust.

Muuseum on varasemal perioodil olnud seotud kahe humanitaarseltsiga. Esimene neist, Viljandi kirjanduslik selts, tegutses aastatel 1878–1915 ja teine, Viljandi kodu-uurimise selts 1929–1944. Mõlemad seltsid jõudsid luua kõigile avatud ekspositsiooni, mis tutvustas muinsuste kogumist, kaitset ja uurimist. Seltsidega oli seotud hulk huvilisi, kes isiklike ressursside najal tegelesid kohaliku ajaloo uurimise ning vanavara korjamisega, enne kui selle eest hakkas hoolt kandma riik. Ajaloolastest ja harrastajatest peab nimetama entusiaste nagu Theodor Schiemann, August Westrèn-Doll, Alfred Kivirähk, August Mikk, Tõnis Parri jpt.

Käesolev fondinäitus ongi pühendatud inimestele, kes on tegelenud Viljandi linna ja maakonna ajalooga ning jätnud sellesse oma jälje. Näitus on kujundatud anonüümse ajaloouurija kabinetina, mis on täidetud kultuuriväärtusliku vanavaraga. Nii mitmekesist valikut hoidlates säilivatest museaalidest tavaliselt näitusel ei eksponeerita.

Väljapandud esemete hulgas väärivad enam tähelepanu kirjandusliku seltsi kogusse kuulunud, Eesti tingimustes haruldane lapsemuumia, samuti mündikogu ja looduskogu eksponaadid. Maalikogu esindavad peamiselt von Helmerseni perekonnalt 1939. aastal kodu-uurimise seltsile annetatud 19. sajandi portreed. Relvadest saab uurida teiste seas Napoleoni sõdade aegset musketit Charleville. Välja on pandud ka tsunftide ja seltside materjale, sealhulgas Viljandi Käsitööliste Abiandmise Seltsi esinduslik lippstandard.

Näituse koostas teadusdirektor Ain-Andris Vislapuu ühes koguhoidjatega.

Väljapanek on avatud 10. novembrini 2018.

Pärast näituse avamist tänatakse muuseumi ja genealoogia seltsi üleskutsel Eesti Vabariigi sünni tähistamise teemaliste mälestuste kirjapanijaid.

Lisateave: Ain-Andris Vislapuu, ain.vislapuu@muuseum.viljandimaa.ee, tel +372 433 3663

Vaata veel:

Näita kaardil Sulge kaart