browser warning text

Fotonäitus "Väike sviitrisse peitumise õpetus"

Vanemuise väikese maja publikugaleriis on avatud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna fotonäitus "Väike sviitrisse peitumise õpetus".

Näitus koosneb TÜ VKA teatrikunsti visuaaltehnoloogia üliõpilaste töödest, mis on loodud fotokursuse jooksul. Fotode autoriteks on seega tulevased valguskujundajad, dekoraator-butafoorid, lavastuskorraldajad ja etenduskunstide multimeediaspetsialistid.

2017. aasta sügisel toimunud fotokursuse eesmärk oli suunata tudengid loovalt kaamerat kasutama.

Juhendaja Tartu Kõrgema Kunstikooli meediaosakonna õppejõud Andrus Kannel tekitas kursusest omalaadse labori, kus lähtuti eeldusest, et loovus sünnib avastades ja leiutades ning eksimine on võimalik ja lubatud. Kui kaamera oleks muusikainstrument, siis millised oleksid selle klahvid, keeled ja noodid?

Näitusele on valitud fotod, mis hoolimata teemade kirevusest, moodustavad omapärase terviku – võimendades üksteist, on huvitavad "laborist" väljapoole jääjatele ja iseloomustavad hästi kursuse vaimu.

"Kui igapäevaelus oleme harjunud kasutama eelkõige fotograafia reprodutseerivat funktsiooni, et jäädvustada seda või teist sündmust, inimest, nähtust või asja, siis sellel kursusel eeldasime, et fotokaamera võimaldab rohkemat kui skänner," kirjeldas õppeprotsessi Kannel. "Kõik fotod ei pea olema justkui viisakalt kauguselt võetud reprod millestki, mis seal kuskil oli või toimus. Kursuse miinimum eesmärk oli mõista tehnilist protsessi: ava, säriaeg, ISO ja sealt juba edasi luua fotosid, mis on kunstilised eneseväljendused," lisas Kannel.

Lisaks saab väikeses majas näha näitust, mis loob sissevaate teatri loovtehniliste töötajate loomeprotsessi.

Näituse fookusesse on asetatud see osa teatritöötajatest, kes reeglina etenduse publikule nähtamatuna lava taga, all, kõrval ja kohal askeldavad, muutes nähtavaks lavastuse loomingulise meeskonna poolt väljamõeldud maailma ning hoides seda igaõhtuselt toimimas.

Näituse külastajatele soovitakse näidata, et lavastust ettevalmistav ja teenindav meeskond ning lavastuse loomise töömaht on märksa suuremad, kui tavavaataja seda etenduse toimumise ajal või lavastust tutvustavate tekstide põhjal hoomab.

Teatritehniliste töötajate osalust lavastuse loomeprotsessis visualiseeritakse EV100 lavastuste kaudu Eesti teatrites. Iga sündmuse tutvustamiseks on loodud stend, millel on lavastuse sisu kirjeldav tekst, pildimaterjal lavastuse sünnist tehniliste poolelt ning fotod lavastusest. Lisatud on lavastuse väljatoomisel osalenud teatrite ettevalmistavate ja teenindavate tehniliste töötajate nimekiri ning erinevate erialade tehniliste töötajate põgus kirjeldus lavastusprotsessist.

Näituse kujundaja on Silver Vahtre.

Näitused jäävad väikese maja publikugaleriis avatuks kuni 14. novembrini 2018.

Vaata veel:

Näita kaardil Sulge kaart