browser warning text

Kunstnikud kogudes: Laura Põld Kunda Tsemendimuuseumis

EV100 kunstiprogrammi suurprojekti teine näitus on eksponeertud Kunda Tsemendimuuseumis.

15. juunil 2018 kell 16 avab Laura Põld Kunda Tsemendimuuseumis EV100 kunstiprojekti "Kunstnikud kogudes" kuuluva näituse. Avanädalavahetusel toimub ekskursioon AS Kunda Nordic Cement tehasesse ning ringkäik vanal tehasemaastikul Uno Trummi juhatamisel.

Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/156463711877593/

"Laura Põld loob muuseumi püsinäituse sisse alternatiivse teekonna, jutustades samaaegselt linna, Kudna loodusressursside ja tootmistööstuse ajalugu, kuid tehes seda abstraktsemalt ja poeetilisemalt," sõnas "Kunstnikud kogudes" projektijuht Maarin Ektermann.

Laura Põld (sünd 1984) on kunstnik, kelle teosed on enamasti sündinud tekstiili, puidu, leidobjektide, keraamika ja video ühendamisel. 2016. aastal võitis ta Köler Prize'i peapreemia. Kunstnikku on Kunda Tsemendimuuseumis näituse loomisel inspireerinud Kunda vana tööstusmaastik, pudelahjude säilmed, AS-i Kunda Nordic Cement tänapäevase tehase tootmisprotsessid ja toormaterjali karjäärid.

Vana tsemenditehase karismaatilised varemed on liiga ohtlikud, et külastajaid sinna juhtida, seega toob kunstnik arhitektuuripärandi tunnetust hoopis siseruumidesse. "Võttes seekord lähtekohaks kohaliku Lontova kihistu "sinisavi", eksperimenteeris Põld loodusliku savikrohvi valmistamise võtetega, kohandades seda oma skulptuurilaadsete objektidega. Teostes on leidnud koha nii kunagine linna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu seinaleht Herilane, keraamilised objektid kui ka leitud kivistised," selgitas Ektermann.

Näitus Kunda Tsemendimuuseumis jääb avatuks 30. septembrini 2018.

Avanädalavahetuse ajakava:

Reede, 15. juuni
Kell 11 – Buss Tallinnast Kundasse
Kell 14 – Soovijatele ekskursioon AS-i Kunda Nordic Cement tehasesse (15 kohta kiirematele registreerujatele!)
Kell 16 – Näituse avamine muuseumis
Kell 17 – Vestlus ja ringkäik kunstnikuga näitusel
Kell 18 – Soovijatele ringkäik vanal tehasemaastikul Uno Trummi juhatamisel
Kell 20 – Buss tagasi Tallinna

Laupäev, 16. juuni
Kell 18 – Ringkäik kunstnikuga näitusel
Kella 19.00–20.30 – Kunstiteadlase ja "Kunstnikud kogudes" projektijuhi Maarin Ektermanni loeng kaasaegsest Eesti kunstist

Reedene tuusik Kundasse maksab 12 eurot.
Registreerimine: ev100@cca.ee või tel +372 510 9125

EV100 kunstiprogrammi algatusest "Kunstnikud kogudes"
Spetsiaalselt juubeliaastaks ellu kutsutud EV100 kunstiprogrammi suurprojekt viib kümme kunstnikku kokku kümne (väike)muuseumiga üle Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle mõtestamiseks ja tänapäevaga sidumiseks uusi viise. Projekti käigus viibisid kunstnikud kuni kaks nädalat valitud muuseumi juures residentuuris, tutvudes põhjalikumalt selle ajaloo, kogude ja igapäevase toimimisega. Residentuuride tulemuseks on kümme väga erinevat näitust, sekkumist püsiekspositsiooni või kogude uudset tõlgendamist. Kunstnike töötamine kogude või arhiividega on Lääne kaasaegses kunstis küllaltki levinud praktika, kuid Eestis on katse sellise põhjalikkusega uusi ühendusi luua ja erinevaid kogukondi sidustada esmakordne.

Järgmised üritused Tsemendimuuseumis

25. augustil – Kodukohvikute päev!
Kella 11–16 – Teetseremoonia Laura Põllu autoriloominguna valminud nõudega

29. septembril – Eesti Loodusmuuseumi loodusretk "Sada aastat tehismaastikke Ida-Virumaal"
Vaata maastikku uue pilguga! Retkel külastatakse nii praeguseid kui ajalooliseid tehismaastikke, mille peamiseks kujundajaks on olnud põlevkivi kaevandamine ja töötlemine, mis sai alguse natuke enam kui 100 aastat tagasi. Retk bussiga, algus- ja lõpp-punkt Tallinnas, teejuht ELMi geoloog Sander Olo.

30. septembril – Muuseumi hooaja lõpetamine
Töötoad ja vestlused Kunda sinisavi kasutamise võimalustest – nii praktilised võtted ökoviimistluses (savikrohv) kui ka esteetiline lähenemine eksperimentaalses keraamikas ja nüüdisaegses kunstis

Vaata veel: