browser warning text

Näitus "Kunstiühing Pallas 100. Sünd ja taassünd"

Eesti Kunstimuuseumi ja Kunstiühingu Pallas koostöönäitus "Kunstiühing Pallas 100. Sünd ja taassünd" keskendub Kunstiühingu Pallas loomisele saja aasta eest ja tegevusele kuni Konrad Mägi surmani, hõlmates ka ühingu taastamist kolmekümne aasta eest.

Pallase nimi kõlab eesti kultuuriloos väga tuttavalt, aga sügavamaid teadmisi selle kohta napib. Ometi on tegu meie vaimu- ja tundekultuuri arengus esmajärgulist osa etendanud ühinguga, mis sündis käsikäes Eesti riigiga.

Kunstiühing Pallas koondas lisaks kunstnikele ka teiste alade inimesi: kirjanikke, arhitekte, kunstiloolasi ja -toetajaid. 1919. aastal asutas ühing kunstikooli, millest kujunes meie esimene kujutava kunsti alast kõrgharidust andev asutus, mis tõstis kunstihariduse Euroopa tasemele. Ühing korraldas hulgaliselt näitusi ja jõudis – enne sundlikvideerimist 1940. aastal – algatada Tartu Kunstimuuseumi loomise.

Näitusel eksponeeritakse teoseid Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogudest, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kunstikogust, Kunstiühingu Pallas kollektsioonist ja erakogudest.

Väljapanek keskendub peamiselt neile kümnele isikule, kes kirjutasid 21. jaanuaril 1918 Tartus alla Kunstiühingu Pallas esimesele põhikirjale: Aleksander Tassa, Konrad Mägi, Auguste Pärn, Alma Johanson (Koskel), Johannes Einsild, Voldemar Kangro-Pool, Klara (Claire) Holst, Marie Reisik, Mart Pukits ja Ado Vabbe. Mõni neist oli juba siis ja on praeguseni tuntud, teised hoopis tundmatud või teostanud end koguni muul alal. Mainitud kümnele lisandub üheteistkümnendana Friedebert Tuglas, kelle allkiri teadmata põhjustel põhikirja alt puudub, aga kes ometi oli ühingu loomise juures tegev. Pallase taastamise ajast on võetud luubi alla kuus kunstnikku, isiksust, sidepidajat, kes kandsid pallaslikku mõtet ja vaimu mõlemal pool raudset eesriiet, läbi okupatsioonide uude vabanemisse: Ann Audova, Linda Kits-Mägi, Karin Luts, Alfred Kongo, Eduard Rüga ja Voldemar Vaga.

Teemaõhtud kuraatoritega toimuvad 15. veebruaril, 19. märtsil ja 19. aprillil.
Koos vaadatakse nii ühingu loomise aastaisse, moodsa tantsu sünni raskusi peegeldavale Gripenbergi skandaalile kui ka 30 aasta tagusele Tartu kunstiühingu loomisele.
15. veebruaril kell 17 kõneleb Adamson-Ericu muuseumis Kunstiühing Pallas esimees Enn Lillemets ühingu loomisest ning sellele eelnenud ja järgnenud sündmustest.

Näituse kuraatorid: Enn Lillemets, Ülle Kruus
Näituse kujundus ja graafiline disain: Inga Heamägi
Haridusprogrammid: Liisi Selg

Näituse avamine 25.01.2018 kl 17.
Näitus on avatud 26.01.–3.06.2018.

Näitus on osa EV100 kunstiprogrammist.

Näituse publikuprogramme toetab Eesti Kultuurkapital.

Vaata veel: