browser warning text

Püsiväljapanek "Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)"

Uus püsiväljapanek esitab vaate 20. sajandi keskpaiga ja teise poole Eesti kunstile.

Vaatamata üsna selgepiirilisele poliitilisele raamistikule leiab nõukogude aja kunstist väga mitmesuguseid, sageli üksteisest põhimõtteliselt erinevaid suundumusi ja nähtusi. Selle aja kultuuri kujundasid konfliktid ja kohandumised II maailmasõja järgse uue poliitilise olukorraga, aga ka nõukogude ühiskonna muutumised.

Näituse keskmes on kunsti ja kunstnike suhe keskkonnaga: teatud hetkedel oli see intensiivne ja valuline, mõnikord rahulikum, kohati püüdis kunst ümbritsevast kõrgemale tõusta, siis jälle sellega kontakti võtta. Uus püsiekspositsioon ei kata kaugeltki kõike, mis poole sajandi Eesti kunstis toimus, kuid püüab esitada sellest võimalikult mitmekülgse pildi. Iga ruumi võib vaadata väikese omaette näitusena, aga ka osana suuremast, kuigi paratamatult fragmentaarsest tervikust.

Et nõukogude aega ja selle eripära meelde tuletada, tutvustada ja avada, läbib näitust arhiivikoridor, mille fotod, filmid ja tekstid peaksid aitama tolleaegset kunsti ja kultuurielu paremini mõista. Lisaks on näituse algusse ja lõppu lisatud mõned hilisemad, 1990. ja 2000. aastatel loodud ning nõukogude ajale tagasi vaatavad teosed. Need näitavad, et ajaloo ja kunstiajaloo mäletamise viise on mitu ning et arusaama minevikust kujundab alati meie praegune vaatepunkt.

"Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)"
Kuraator: Anu Allas
Näituse töögrupp: Maarin Ektermann, Liisa Kaljula, Eha Komissarov, Elnara Taidre
Näituse kujundajad: Raul Kalvo, Helen Oja, Tõnis Saadoja
Graafiline kujundaja: Tuuli Aule
Tänusõnad: Sadolin

Lisatud fotol: Ilmar Malin. Kustuv päike. 1968. Eesti Kunstimuuseum

Vaata veel:

Näita kaardil Sulge kaart