browser warning text

Rahvusvähemuste välinäitus "Jõulud! Роштува мархта! YENI ILINIZ MÜBARÄK! Выль арен! С Рождеством Христовым!"

Eesti Ajaloomuuseum koostöös Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuriseltsidega on Tallinna vanalinnas Börsi käigus avanud erinevaid jõulukombeid tutvustava välinäituse, mida saab vaadata kuni 15. jaanuarini 2018.

Välinäituse käigus kaunistatakse Börsi käik 15 kuusega, mida ehivad erinevad Eestis elavad rahvusvähemused. Igale ehitud kuusele kinnitatakse kombeid tutvustav eesti-, inglis- ja venekeelne infotahvel, kus külastajad saavad esmase info erinevate kultuuritraditsioonide ning sümbolite tähenduse kohta.

Eesti Ajaloomuuseumi välinäituse projekt pöörab tähelepanu ühiskonna mitmekihilisusele ning soovib anda Eestis elavatele rahvusvähemustele ning uussisserändajatele võimaluse oma hääl ning kultuuriruum ühiskonnas enam esile tuua.

Eesti Ajaloomuuseumi eesmärk on külastajatele teadvustada erinevate kogukondade olemasolu Eestis ning nende kultuuritraditsioone.

Näituse avamine 17. detsembril 2017 kl 12.

Projekti toetavad: Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kommunaalamet.

Vaata veel: