browser warning text

Valgamaa pärimuskultuuri pidu "Säde aiapidu"

Säde aiapeol on kõigil võimalik saada osa Hella Wuolijoki pärandi avamisest koos muusikalise programmi ja teatrietendusega. Valgas Säde pargis toimuv ajastutruu pidu taastab pargi endisaegse hiilguse ja atmosfääri.

Säde aiapidu on järg Valga Muuseumi korraldatud suursündmusele Valgamaa pärimuskultuuri pidu "Eesti pulm" 2017. Valga südalinnas paiknev Säde park on ajalooliselt olnud Valga linna erinevate kultuurisündmuste toimumispaik. Säde aia lõi Säde selts, mis asutati 1902. aastal. 1911. aastal valmis hilisjuugendstiilis Säde seltsimaja, mille projekteeris Georg Hellat. Säde seltsimajale ehitati lisaks Säde teatrisaal ligemale 600 istekohaga. Tänapäeval asub endises Säde seltsimajas Valga Muuseum, mis kannab Säde identiteeti edasi ning on kohaliku ajaloo hoidja ja väärtustaja.

1923. aastal korrastas selts maja hoovis paikneva Säde aia ürituste läbiviimiseks ja 1925. aastal toimus seal esimene Valgamaa laulupidu. Sarnaselt Vanemuise teatri aiaga ehitati parki kaunis kõlakoda. Pargis toimusid kolm korda nädalas aiakontserdid. 1930. aastatel toodi pargi tiiki luiged ja ehitati luigemaja. Pärast II maailmasõda jäi Säde park paraku hooletusse. Säde teater suleti 1948. aastal seoses teatrimaja põlenguga. Säde kõlakoda lammutati 1950ndate alguses.

Säde aiapeol on kõigil huvilistel võimalik saada osa Hella Wuolijoki pärandi avamisest koos muusikalise programmi ja teatrietendusega. Valgas Säde pargis toimub stiilipidu oma endisaegses hiilguses, et tutvustada 20. sajandi I poole kultuuritraditsioone ja äratada ellu linlik kultuuripärand, mis 20. sajandi alguses sidus ja hõlmas nii omaaegset modernsust ja saksa kultuuri kui ka eestluse eneseteadvuse tõusu ja rahvuslikkust.

Säde aiapidu on pühendatud Hella Wuolijoki (1886–1954) pärandile, kes oli eesti-soome ühiskirjanik. Valga Muuseum soovib Säde peoks kokku kutsuda Hella Wuolijoki suguvõsa.

Enne pidu toimuvad Valga Muuseumis loengud ja õpitoad: 20. saj alguse seltskonnatantsud, 20. saj kombed, Hella Wuolijoki pärand jne. Peo jaoks ehitatakse endisest Säde kõlakojast inspireetud lava.

Vaata veel: